Dica da Semana
Dica da Semana
Turista

Turista é expulsa de Veneza por tirar a blusa diante de memorial da 2ª Guerra Mundial